Butterfly,Nittaku,TSP,Donic

Butterfly,Nittaku,TSP,Donic

Цена: 
2 лв.
Състояние:  
Ново

гума за тенис на маса Donic Bluestorm Z1 Turbo нова черна, червена мах дебелина скорост 11 въртене 10 +++ контрол 6- подложка средно твърда medium ++ FD 3 generation max+ dynamic catapult   75 лв брой
9363815H.jpg
гума Donic Blue Storm Z1 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+++ въртене 10 +++ контрол 6+ средна твърдост на подложката максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
75 лв брой
9153587d.jpg
гума Donic Blue Storm Z2 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7 средна твърдост на подложката максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
75 лв брой
9153588I.jpg
гума Donic Blue Storm Z3 нова дебелина мах  2.2мм скорост 9+ въртене 10 +++ контрол 8 мека подложка максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
75 лв брой
9153591I.jpg
гума Donic Acuda P1 Turbo нова квадрат скорост 10++ въртене 10 +++ контрол 7- подложка твърдост средна дебелина мах черна, червена  75 лв
9050872Y.jpg
гума Donic Acuda P3 нова  квадрат  дебелина мах  черна,червена  скорост  9 въртене 10+++  контрол 8  мека  - твърдост на подложката  75 лв брой
9004402e.jpg
гума Donic Acuda P1 нова квадрат скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7 подложка твърдост средна дебелина мах черна, червена цена 75 лв
9004403O.jpg
гума Donic Acuda P2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10- въртене 10+++ контрол 7+ средна твърдост на подложката цена 75 лв брой
9004404O.jpg
гума Donic Bluefire Big Slam нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 8+ въртене 10++ контрол 8 твърдост на подложката soft 42* градуса цена 72 лв брой
9050916w.jpg
гума Donic Blue Fire JP 03 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9+ въртене 10++ контрол 7+ твърдост на подложката 42.5 * градуса цена 72 лв брой
9050920S.jpg
гума Donic Blue Fire JP 02 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10 въртене 10++ контрол 7- твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
9050923L.jpg
гума Donic Blue Fire JP 01 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10+ въртене 10++ контрол 6+ твърдост на подложката 47.5 * градуса цена 72 лв брой
9440526Z.jpg
гума Donic Blue Fire JP 01 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10+ въртене 10+++ контрол 6+ твърдост на подложката 47.5 * градуса цена 72 лв брой
9004405x.jpg
гума Donic Blue Fire M1 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10+++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
9004407X.jpg
гума Donic Blue Fire M1 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
9004409T.jpg
гума Donic Blue Fire M3 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9 въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 42,50 * градуса цена 72 лв брой
9050926f.jpg
гума Donic Blue Fire M2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9++ въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
9050927I.jpg
гума Donic Liga  нова черна,червена дебелина 2.0мм  контрол 9+, скорост 5, въртене 6+ цена 22 лв бр
9050933X.jpg
гума Donic Baracuda нова квадрат черна  мах дебелина  гладка гума   Офф стратегия  скорост 10-  контрол 6  въртене 10 ++     59 лв
9500484W.jpg
гума Nittaku FASTARC P-1  max скорост 15.50 , въртене 12.25 гъба 47.5'  черна, червена квадрати нови 75лв брой
8441828E.jpg
гума Nittaku FASTARC C-1  max скорост 15.25 , въртене 12.25 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 72лв брой
8441851m.jpg
гума Nittaku FASTARC S-1  max скорост 15.50 , въртене 11.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  58лв брой
8441858s.jpg
гума Nittaku FASTARC G-1  max скорост 15 , въртене 12.50 гъба 37.5'  черна, червена квадрати нови 75лв брой8441870E.png

гума Nittaku Hammond FA Speed нова червена,черна 2.0мм дебелина  нападателен зъб  мах дебелина 30* твърдост на подложката скорост 14 въртене 7      52 лв брой
9444387S.jpg
гума Nittaku Goriki Kaisoku нова черна,червена дебелина 2.0мм стратегия нападение  гладка гума произведена в Япония  подходяща за новите топчета 40+мм скорост 15.25  въртене 11.75 твърдост 40* на гъбата
63 лв брой
9444390m.jpg
гума Nittaku Jammin нова черна, червена дебелина 2.0мм скорост 8.25 въртене 9 твърдост гъба 35* стратегия нападение 40+ за новите топчета  гладка гума  35 лв брой
9444391s.jpg

гума Nittaku ruuking нова 1.8мм дебелина черна,червена скорост 8, контрол 9.25   32.5градуса твърдост  офф игра   35 лв брой
9444395y.jpg
гума Nittaku Lonfrict нови за отбрана дълъг зъб 1.0мм дебелина  черна, червена  твърдост 32.5 градуса  скорост 4.5 въртене 5.5  ефект 15     50 лв брой
9444397V.jpg
гума Nittaku ALHELG  max скорост 15.50 , въртене 13 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 59лв брой
8441882w.jpg
гума Nittaku FLYATT SOFT  max скорост 15 , въртене 11.50 гъба 30'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441890u.jpg
гума Nittaku FLYATT HARD  max скорост 15 , въртене 11.50 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 54лв брой
8441906B.gif
гума Nittaku HAMMOND PRO B max скорост 13 , въртене 11 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 62лв брой
8441912z.jpg
гума Nittaku Renanos Hold черна,червена нова макс дебелина скорост 12.2 въртене 11.5 произведена в Япония цена 67 лв брой
9006235e.jpg
гума Nittaku RENANOS SOFT max скорост 12.25 , въртене 10.75 гъба 30'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441924N.jpg
гума Nittaku RENANOS HOLD мax черна,червена   нови квадрат  68лв бр
гума Nittaku RENANOS HARD max скорост 12.25 , въртене 10.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441924N.jpg
гума Nittaku BEST ANTI 1.8mm скорост 4 , въртене 3 гъба 20'  черна, червена квадрати  39лв брой
8441934l.jpg
гума Nittaku SCREW SOFT 1.2mm дълги зъби  скорост 5.5 , въртене 6,промяна траектория 13  гъба 32.5'  червена квадрат нова  32лв8441948i.jpg
гума Nittaku Spiral нова гладка, подходяща за бранителна и комплексна игра черна,червена  1.2мм скорост 63   въртене 80   твърдост на  гъбата 42.5 градуса нова квадрат 36лв бр
8653430g.jpg
гума Nittaku Galze нова гладка  за нападателна игра скорост 13.25    въртене 12  твърдост на гъбата  37.5'  черна,червена  нови квадрати 2.0мм 64 лв бр
8653431O.jpg
гума Nittaku C7 нова дебелина 1.2мм черна,червена  дълъг зъб  скорост 8 въртене 5.5 ефект 12 гъба 35' цена 36лв бр
8653436u.gif
гума Nittaku screw one ox нова дълъг зъб за отбрана без подложка червена скорост 5   въртене 6  ефект  13.5 цена  30 лв бр
8653438h.jpg
гума Nittaku Express 1.8mm нова квадрат нападателен зъбец черна,червена скорост 10   въртене 7.25   гъба  30' цена 34 лв бр
8653440Q.jpg
гума Nittaku Magic Carbon 2.0mm нова квадрат черна,червена  гладка гума за нападателна игра скорост 8.75   въртене  9.25    гъба 37.5' цена 36 лв бр
8653442K.jpg
гума Nittaku revspin 2.0mm нова квадрат черна,червена за комплексна игра скорост 10.5  въртене 12.5   гъба 30' цена 59 лв бр8653443e.jpg
гума Nittaku MORISTO DF  1.8mm   скорост 11.75 , въртене 11,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова  58лв бр
8441971W.jpg
гума Nittaku ARUFEEL  1.8mm   скорост 8.50 , въртене 9,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова 38лв бр
9444384i.jpg
гума Nittaku Hurricane 2 Pro  nr8677 нова черна и червена скорост 9.75, въртене 15.50, гъба твърдост 42.5'  цена 45лв бр
8561599M.jpg
гума Nittaku Hurricane 2  nr8665 нова черна и червена скорост 9.50,въртене 15.25 гъба твърдост 45'  цена 45лв бр
8561602F.jpg
гума Nittaku Hurricane 2  nr8668 нова черна и червена скорост 9.75,въртене 15 гъба твърдост 37.5'  цена 45лв бр
8561609g.jpg
гума Nittaku Hurricane 3 Pro  nr8678 нова черна и червена скорост 10.25.въртене 15 гъба твърдост 42.5' цена 45лв бр
8561615c.jpg
гума Nittaku Hurricane 2 NEO nr8700 нова черна и червена скорост 10.75,въртене 15.50 гъба твърдост 42.5' цена 50лв бр
8561619T.jpg
гума Nittaku Hurricane 3 NEO nr8701 нова черна и червена скорост 11.25, въртене 15  гъба твърдост 42.5'  цена 50лв бр
8561621E.jpg
гума Nittaku Hurricane 3 nr8666 нова нови дебелина 2.15мм  черна и червена  скорост 10,въртене 14.75 подложка  45 ' цена 45 лв бр
8561622Z.jpg
гума Nittaku Nurricane 3 nr8669 нова 2.15мм дебелина на подложката  скорост 10.25,въртене 14.5 подложка 37.5' налична червена гума  цена 45 лв
8561629N.jpg
гума Nittaku Pimple Slide нова къс зъб  скорост 7.5, въртене 6.5 , твърдост подложка 20 '  дебелина 1.5мм  отклонение  11  цена 45 лв бр
8563155J.jpg
гума Nittaku ZALT нова дебелина max скорост 8.9  ,контрол 9  подложка 37.5 градуса  черна и червена  цена 43 лв бр
8563158l.jpg
гума Nittaku Wallest one нова квадрат OX черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.25 въртене 5.75 отклонение 13.5 цена  36 лв бр
9050992i.jpg
гума Nittaku Wallest нова квадрат дебелина 1.2мм черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.75 въртене 5.75 отклонение 13 твърдост на гъбата 32.5*  мека цена  36 лв бр
9050995g.jpg
гума Nittaku Flyat Spin нова квадрат гладка за нападателна игра 2.0мм червена произведена в Япония скорост 14.25 въртене 12.25 твърдост на подложката 35*  мека гъба цена 55 лв 
9051001Q.jpg
гума Nittaku Hammond pro alpha  нова квадрат черна,червена гладка за нападателна игра 2.0мм скорост 12 въртене 10.5 твърдост на подложката 35*  мека гъба цена 45 лв бр
9051005W.jpg
гума NITTAKU Specialist One нова произведена в Япония черна , червена ОХ зъби скорост 6 въртене 6 отклонение 9.5 цена 37 лв чифт
9051014d.jpg
гума Nittaku Pimpemini нова зъби произведена в Япония черна, червена скорост 8.5 въртене 6 отклонение 10     1.0мм цена 35 лв бр  ОХ 32 лв бр
9051017U.jpg
гума  Butterfly Feint long II нова ОХ червена в оригинална опаковка  дълъг зъб    65 лв
9483059I.jpg
гума Donic Baxter fi a нова квадрат с оригинална опаковка червена 2.0мм 2 броя   нападателен зъб скорост 9+ контрол 5  ефект 6+  ОФФ стратегия  49 лв брой
9483061S.png
гума Donic Traction ms pro нова черна мах дебелина запечатана в оригинална опаковка  скорост 9  контрол 7  въртене 9  твърда гъба подходяща за атакуващи играчи  гладка гума с фабрично лепило не се маже гъбата само дървото при лепене 49 лв
9483064R.jpg
гума Tibhar Grass D Tecs нова черна квадрат дълъг зъб скорост 45 въртене 95 контрол 75 твърдост на подложката 47.5 градуса  дебелина OX  стратегия DEF  45 лв бр
9483065Z.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Latika 7 дръжка FL ново произведено в Япония скорост 8  контрол 8 стратегия OFF  7 пластова висококачествена дървесина 5.8мм дебелина размер на главата 157х150 мм размер на дръжката 100х24.5мм тегло 88 грама цена 120 лв
9004410P.jpg
дърво Nittaku Septear NE 6781 FL ново  нападателно дърво  7 пласта кисо хиноки  скорост 9.5   контрол 8.5  произведено в Япония  тегло 82 гр  цена 100лв8653405e.jpg
дърво Nittaku Latika FL ново тегло 76гр 5 пласта  дърво произведено в Япония FL дръжка скорост  8.6    контрол 8.7 цена 88 лв
8653411V.jpg
дърво Nittaku Haneyoshi FL NC 0351 ново тегло 81гр 5 пластово дърво + 2 пл кевлар  подходящо за комплексна игра с много контрол  скорост 7.5     контрол  11 оригинално в кутия цена   110лв
8653414o.jpg
дърво Nittaku Tenor FL NE6849 ново тегло 89 гр FL дръжка   оригинално с кутия и етикет произведено в Япония Нападателно дърво 5 пласта   скорост 11   контрол 8 цена 255лв
8653418E.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC CARBON INNER FL 88грама ,скорост 9.4, контрол 9.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта FE карбон ново 250лв
8442113n.jpg
дърво Nittaku FLAME CARBON FL 85грама ,скорост 9.6, контрол 7.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 140лв
8442155Y.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON PRO FL 79грама ,скорост 8, контрол 8 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 110лв
8442169B.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON  FL 85грама ,скорост 8.5, контрол 9.3 , 5 пласта дърво и 2 пласта SUPER THIN карбон ново 88лв
8442190o.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC  FL 87грама ,скорост 8.6, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442198r.jpg
дърво Nittaku ENDLESS   FL 71грама ,скорост 6, контрол 8.5 , 5 пласта дърво ново 58лв8442204E.jpg
дърво Nittaku REDSHANK   FL 81грама ,скорост 8.3, контрол 9.1 , 5 пласта дърво+2ПЛАСТА THIN CARBON ново  79лв8442212b.jpg
дърво Nittaku VIOLIN   FL 79грама ,скорост 8.2, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442220o.jpg
дърво Nittaku VIOLONCELLO   FL 83грама ,скорост 6, контрол 9.4 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442228Y.jpg
дърво Nittaku LATIKA LIGHT   FL 78грама ,скорост 8, контрол 9 , 5 пласта дърво ново 82лв
8442237s.jpg
дърво Nittaku CELLENTY BALCA   FL 83грама ,скорост 9, контрол 8 , 5 пласта дърво+2 UD CARBON ново 94лв
8442252V.jpg
дърво Nittaku Bаrwell  FL ново 7 пласта дървесина  Произведено в Япония  стратегия ОФФ +  дебелина 6.6мм  скорост 92 ,контрол 88 ,тегло 88 гр оригинално в кутия с етикет ново цена 210 лв
8563159E.jpg
дърво Nittaku BArwell Fleet FL ново 7 пласта дървесина 2 пласта фибро стъкло Произведено в Япония стратегия ОФФ + дебелина 6.1мм скорост 93  контрол 95  тегло 88 гр
оригинално в кутия с етикет  подарък ключодрържател nittaku barwell fleet ново   цена 300 лв
8563165b.gif
8563168W.jpg

дърво Nittaku Jenty ново  оригинално с кутия  дръжка FL   тегло 80 гр  5 пласта   6.9мм дебелина  скорост 90  контрол 64  ОФФ игра   75 лв
9444398t.jpg
дърво Nittaku Foum ново оригинално в кутия ОФФ игра тегло 80 гр дебелина 6.6мм  5 пласта  скорост 92, контрол 64      80 лв
9444399z.jpg
дърво Nittaku Rising 2 ново оригинално в кутия  тегло 75 гр  скорост 76  контрол 80  5 пласта  дебелина 5.6мм  All round игра    70 лв
9444400N.jpg
дърво Nittaku Amin ново оригинално в кутия  FL дръжка скорост 74, контрол 80 дебелина 5.9мм тегло 75гр All round игра   59 лв
9444402Q.jpg
дърво Nittaku Winglight ново  оригинално в кутия  FL дръжка ОФФ стратегия  5 пласта  тегло 76 гр   85 лв
9444408Y.jpg
дърво Nittaku Leaves FL ново оригинално в кутия  All round дърво с висок контрол и подходящо за топ спин скорост 73 контрол 80    65 лв
9444409E.jpg
дърво Butterfly Gionis Carbon OFF ново оригинално FL дръжка нападателно тегло 95 грама скорост 8.7 контрол 8.6 цена 110 лв
9053835P.jpg
дърво Butterfly Gionis Carbon DEF  ново , оригинално  подходящо за отбрана и комплексна игра тегло 91 гр  права дръжка цена 79 лв 
9053837q.jpg

дърво Butterfly Allround FL ново  оригинал с етикет 5 пласта дърво ALL стратегия тегло 75 гр  цена 45 лв
9162695i.jpg

дърво  Butterfly Boll Ofensive ново оригинално с кутия стратегия ОФФ  атака, с добър контрол дръжка Анатомична тегло  86 грама  цена 79 лв
9163966w.jpg
дърво  Donic Epox Offensive  ново 88грама скорост 9 контрол 7+ дръжка конкав цена 68 лв
9050934R.jpg
дърво Donic  Epox Topseed ново 85 грама скорост 10+ контрол 6+ цена 68 лв
9050938o.jpg
дърво  Donic Epox Powerallround  Control  ново 85 грама скорост 8+ контрол 8+ дръжка конкав цена 68 лв
9050939I.jpg
дърво Donic Waldner Legend carbon дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 83 гр  6.3мм дебелина стратегия OFF+ скорост 9.5 контрол 9.1 3 пласта хиноки + 2 пласта карбон цена 96 лв
9004415g.jpg
дърво Donic Persson exclusive OFF дръжка FL ново  оригинално в кутия тегло 85 гр скорост 7.7 контрол 7 стратегия OFF 5 пласта цена 42 лв
9004416j.jpg
дърво Donic Ovcharov Carbospeed дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 87 гр 6.8мм дебелина стратегия OFF+ 3 хиноки + 2 пласта  карбон  скорост 96  контрол 80 цена 96 лв
9004417U.jpg
дърво Joola Zolli Cross ново дръжка анатомична тегло 80 гр OFF - скорост 8 контрол 8.6      60 лв
9381083J.jpg
9381084U.jpg
дърво Joola Kool ново дръжка конкав  офф+ скорост 99 контрол 80   7 пласта   10мм дебелина   тегло 82 грама  80 лв
9381088J.jpg
9381089P.jpg
дърво Joola wing passion extreme ново права дръжка скорост 9.7 контрол 8.3 карбон+кири офф + тегло 85 гр   99 лв
9381741h.jpg
9381745M.jpg
дърво Butterfly Balsa Carbo X5 ново скорост 9 контрол 9   5 пласта тегло 70 гр дръжка права и конкав  110 лв бр
9381746M.jpg
9381747d.jpg
дърво Butterfly Gionis Carbon ALL+   5 пласта + 2 карбон скорост 8.3 контрол 9  дръжка права и конкав  тегло 90 гр   90 лв
9381750y.jpg
9381752P.jpg
дърво Joola Rosskopf fire ново права дръжка тегло 76гр.  скорост 8 контрол 8  офф  7+2 пласта   65 лв
9381755n.jpg
9381756y.jpg
Дърво Joola Rosskopf off+ Rosi VIVA ново дръжка конкав 7 пласта тегло 86 гр скорост 95 контрол 81     60 лв
9381757k.jpg
9381758f.jpg
дърво Joola Carbon Pulsar ново дръжка конкав тегло 80 грама  50 лв
дърво Joola Carbon ofensive ново дръжка конкав тегло 72 грама  50 лв
9381765Z.jpg
9381767G.jpg
дърво Butterfly Grubba Pro FL ново ALL -   тегло 76 , 80 , 82 грама  5 пласта скорост 6.3  контрол 9.3       65 лв
9381768l.jpg
9381770k.jpg
дърво Butterfly Schlager Inspire OFF FL  ново тегло 97 грама  оригинално подходящо за атака  90 лв
9381773r.jpg
9381774q.jpg

топчета Tibhar Basic 40mm бели 0.50лв   жълти нови  0.60 лв бр
8442399a.jpg
топчета Donic Coach 40mm нови бели топчета Германско качество без печат 0.35 лв
9050947P.jpg
топчета Tibhar * 40+ NG нови бели произведени в Германия цена 1 лв брой, над 10 броя 0.88 лв бр
9381068a.png
топчета Tibhar Basic 40+ NG нови бели,жълти произведени в Германия цена 1.20 лв брой, над 10 броя 1 лв бр
9381070P.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ SL mm бели нови цена 1.70лв,цена над 10 бр  1.26лв бр 9004890e.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ mm  бели нови цена 1.50лв,цена над 10 бр  1лв бр 9004888j.jpg
топчета Tibhar  *** 40мм  бели нови 1.50 лв бр разпродажба
7538363N.jpg
топчета Tibhar 40+ *** NG нови бели  цена 2.49 лв брой   над 10 бр 2 лв бр
9362883C.jpg
топчета Tibhar Basic **  40+ mm  бели  1,30 лв/ над 10 бр  1,20 лв бр
9004881T.jpg
топчета Tibhar 40+ *** SYNTT  бели пластмасови  нови  2.50 лвбр  над 10бр      2 лв бр
8405908p.jpg
топчета tibhar 40+ *** NG  бели нови   2.50 лв бр   над 10 бр  2 лв бр
9286590O.jpg
топчета Tibhar ***SL  SYNTT 40+mm бели пластмасови  безшевни  нови  цена 2.80лв цена над 10 бр        2лв бр
8405934a.jpg
топчета Tibhar Basic **  40+ mm  бели  1,30 лв/ над 10 бр  1,20 лв бр
9004881T.jpg
топчета Donic P40+мм coach пластмасови  нови бели  цена 0.80 лв бр
9004895b.jpg
топчета Donic 40+мм coach бели нови пластмасови 1.40лв бр над 10 броя  цена 0.95 лв бр
8748137Y.jpg
топчета Donic *** 40+ мм пластмасови бели цена 2.40 лв брой  над 10 броя  цена 1.90 лв  бр
8748141H.jpg
топчета Nittaku J Top training ball 40+ mm нови бели произведени е Япония цена 1.39 лв бр цена 1.20лв бр  над 10 броя
9051030q.jpg
топчета Nittaku 2 star 40+ plastic NB 1320 бели  произведени в Япония    3.50лв брой   цена над 10 броя 2.60 лв 
9363809n.jpg
топчета Nittaku Premium 40+ mm бели нови официално топче за  Световното първенство 2017г и европейското в Дюселдорф 2016-2019г  цена 3.80 лв бр 
8405937E.jpg
топчета Nittaku ***SHA  syntt  40+ mm бели нови  2.90 лв бр9004896P.jpg
топчета Donic p40+ *** бели  нови оригинални  1.90 лв брой
9153593l.jpg
топчета Nittaku *** NSD  40+ нови бели оригинални 2.60 лв брой
9153595P.jpg
лепило tibhar clean fix  25мл водно ново 10лв
7538353G.jpg
лепило Tibhar CLUE 25гр лесно се маха,скоростно ново 12лв
8405917m.jpg
Лепило Tibhar TOP GLUE 90ml ново   21.50лв 
8442606Q.jpg
лепило tibhar CLUE  150мл водно бързо лепило с четка лесно се отстранява от дървото и гумата ново  32лв
8442608d.gif
лепило tibhar individual  180мл  бързо каучуково  ново  20лв
8405920d.jpg
лепило Donic Vario Clean glue voc free ново на водна основа с щипка и тампони произведено в Германия90 мл - 21 лв37мл - 14.50лв
9241571G.jpg
почистващ препарат за тенис на маса nittaku combi cleaner 110ml нов оригинален, поддържа въртенето на гумите  7.80 лв
9241587W.jpg
почистващ препарат  Donic Combi cleaner 110ml с тампон за почистване нов  цена 8 лв бр
8631353O.jpg
препарат за почистване на гуми за тенис на маса Donic Bio Clean 125ml-8лв/250 мл  10лв
9241031K.jpg
предпазител за гуми Nittaku Sheet нов  цена 2 лв бр
9004646Y.jpg
лепящ лист за тенис на маса Donic voc free glue вместо лепило за гуми нов 3 лв бр
9050981R.jpg
предпазител на гуми за тенис на маса Nittaku self adhesive rubber protect NR 9648  цена 2.50 лв брой
IMG_20160711_164919bZ3BT8a.jpg
предпазна лента 12мм Donic   0.70 лв / м
9004442D.jpg
кутия за топчета Donic Roller Box нов масивна пластмаса, размери 260мм х 50мм за 6 броя 40+ топчета    5 лв
9241575v.jpg
Табло за отчитане на резултат (Брояч) ново  30лв http://olimpsport.snimka.bg/other-sports/e...658112.26498392 
табло за резултат Мах  ново 18;29;39;69лв
табло за резултати Donic 50 лв
табло за резултат Tibhar SMASH ново 60лв
7538375O.jpg
мрежа за тенис на маса Donic Easy Clyp  нова 39.90 лв
9050965t.jpg
събирачка за топки Nittaku нова с оригинална опаковка размери 28 х 63.5-91.5см телескопична дръжка 32лв
8653448z.jpg
Гъба Tibhar Micro нова  5лв  и  Tibhar Combi   4 лв 
7538373x.jpg
7538371t.jpg
гъба за почистване за тенис на маса Donic  нова 3.80лв
гъба за почистване за тенис на маса Nittaku нова 3.80лв
9050942n.jpg
Грип за дръжка Tibhar черен,син, зелен   нов   3,50лв/бр
8442614n.jpg
чорапи Nittaku NW 2931 нови размер М  36-40 номер  Л 40- 44номер  цена 10 лв брой
IMG_20160711_164806wldgPrg.jpg
ЧОРАПИ NITTAKU PLABO  СИНИ  М 39-41    Л 42-44/ ЧЕРВЕНИ М 39-41  нови  12лв чифт
8442731z.jpg
ЧОРАПИ NITTAKU TROA  СИНИ  М 39-41    Л 42-44/ ЧЕРВЕНИ М 39-41 L 42-44  нови  12лв чифт
8442739O.jpg
чорапи Nittaku NW2943  нови произведени е Япония размер Л  39-42 размер ХЛ  42-44 цена 12 лв
8442739O.jpg
мрежа за тенис на маса Donic Friend с винт нова 38 лв
мрежа Donic easy clip  нова 39,90 лв
мрежа Donic Clip нова 55.59лв
мрежа Donic hobby с винт   нова 12 лв
Мрежа Tibhar Hobby clip метален профил,силна пружина на щипка за плот до 24мм,мрежа слънце и водо устойчива нова 39,90лв   резервни мрежички  12 лв9004937w.jpg
Мрежа Tibhar Clip нова на щипка с отвор до 25мм,усилен метален профил 57лв  резервни мрежички 15 лв8653039i.png
Мрежа Tibhar SMASH удобрена от ITTF сини,зелени усилен метален профил,закрепване на винт с отвор до 30мм    69лв   
резервни мрежички  18лв
8653041i.png
Мрежа Tibhar Rondo нова  синя,зелена усилен метален профил на винт с максимален отвор 28мм  59лв   резервни мрежички 15 лв9004939W.png

тениска Donic Twist черна материя дишащ полиестер размери 128, 140, 152 см, XS цена 37 лв брой
9007441L.jpg
тениска Donic Bluefire черна 100% полиестер дишащ размер М, Л цена 21.90 лв бр
9007445s.jpg
шорти за тенис Donic basic shorts 100% micropolyester черни размери 128, 140, 152 см, XS цена 30 лв бр
9007447z.jpg
тениска Nittaku VNT III   синя XS,S,M,L; зелена S,M,L  дишащ полиестер нова 24 лв бр
8442774R.jpg
тениска Nittaku VNT II   синя XXS,XS,S,M; жълта XS  дишащ полиестер нова 20 лв бр
8442788l.jpg
тениска Nittaku DRY  тъмно синя 130см,150см,XXS,XS,S,M;  синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,, черна 130см,150см, XXS,XS,S,M,  светло синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,  розова 130см,150см, XXS,XS,S,M    дишащ полиестер нова  20 лв бр
8442806M.jpg

калъф - куфър Donic нов алуминиев , размери 22х30х5см  оригинален   цена 45 лв
9004431a.jpg
Калъфка Donic scudo нова Джоб с цип с 2 отделения Външен джоб за съхраняване на принадлежности термо стени  28 лв
9240984D.jpg
Сак Donic sector нов Размери 54х30х27см 65лв
9240967O.jpg
хилка за тенис на маса NH5321 Nittaku specialist 44mm нова оригинал ФЛ дръжка среден зъб дебелина 1.8мм и подарък 44мм топче Nittaku  50 лв
8653444C.jpg

Маратонки Donic ultra power нови размер 43     75лв
9241004A.jpg

Тениска Butterfly Papilio Lady XS,S нова   25лв8442621W.jpg
Тениска Butterfly Tengu 3XL черна нова  28лв8442624s.jpg
Тениска Butterfly Arion синя 3XL нова  28лв8442629W.jpg
Тениска Butterfly Belia lady XS,S синя,черна нова 15лв8442632X.jpg

 

Анцунг Cupido 3XL,4XL нов -   45лв8442650W.jpg

долница Butterfly нова  оригинална  дишащ полиестер цвят тъмно синя  налични размери  XXXL  20 лв брой
8761880n.jpg
долница Butterfly Telius нова оригинална размер XXXL   20 лв
8761889W.jpg
долница Butterfly нова оригинална  ХХХХL тъмно синя  материя полиестер 20 лв
8761899b.jpg
долница Butterfly нова размер XXXL  черна оригинална  20 лв
8761908M.jpg

TSP:

гуми TSP RISE 2.1мм червени нови квадрати 35 лв бр  разпродажба
7538278d.jpg

Дърво Tibhar Nimbus Vip скорост 9+ контрол 8 + карбон пластове 7 FL, 87-90гр ново 59лв
9313362P.jpg

Дърво Tibhar Nimbus Vip скорост 9+ контрол 8 + карбон пластове 7 ST,AN 87-90гр ново 39.90лв
9313362P.jpg

Дърво Tibhar Ikarus ALX AN скорост 7+ контрол 9+   9 пластово ново  39.90лв Разпродажба
9313368o.jpg
Дърво Tibhar STRATUS POWER DEFENSE права дръжка ST дръжка тегло 75гр ново оригинално в кутия стратегия АЛЛ отбрана и комплексна играскорост 6+контрол 10 5 пластово дърво с много голям контрол подходящо за защита и комплексна игра   55 лв
9500685r.jpg
9500686m.jpg

маратонки Tibhar contact light 2   нови оригинални налични размери
47    30 см
37   23см  мостра от магазини    39.90 лв чифт
9306987A.jpg

тениска tibhar radius нова
оригинална с етикет
размер xs, s, XL
мостра от магазин 
цена 18 лв брой
9310240E.jpg

Употребявани: 
гума stiga magna ts ii черна с размери 153 х 160 мм мах дебелина 1 месец игра  20 лв
9500681I.jpg
9500682Q.jpg

гума Joola rhyzm p черна мах дебелина размер 148 х 153мм  20 дена игра   20 лв
9500679c.jpg
9500680U.jpg

гума xiom omega iv pro червена мах размери 146 х 153 мм 1 месец игра    18 лв
9500676d.jpg
9500677K.jpg

гума DHS Hurricane 24-054 червена мах червена  1 месец игра размери 153 х 157мм  20 лв

9500650y.jpg
9500653l.jpg

гума XIOM Vega Europe червена 2.0мм размери 149 х 155мм 2 месеца игра    22 лв
9500647A.jpg
9500648Y.jpg

гума Donic blue fire m1 turbo червена мах 1 месец игра размери 147х152мм   22 лв
9500641z.jpg
9500644b.jpg

гума Donic Blue fire M1 червена мах 1 месец игра размери 149 х 153 мм   22 лв
9500639f.jpg
9500640u.jpg

гума Donic Blue fire JP 03 червена 2.0мм 1 месец игра размери 150 х 154мм    24 лв
9500637U.jpg
9500638R.jpg

гума Donic Acuda S1 червена мах 2 месеца игра размери 149 х 156мм   15 лв
9500634c.jpg
9500636b.jpg

гума Donic vario big slam 2.0mm червена  1 месец игра размери 150 х 157мм   20 лв
9500628F.jpg
9500631j.jpg

гума Donic blue fire jp 01 turbo 2.0мм червена 1 месец игра размери 150 х 157мм   25 лв
9500624T.jpg
9500627L.jpg

гума Donic Acuda S2 черна мах 2 часа игра  размери 153 х 161 мм    30 лв
9500620p.jpg
9500621y.jpg

гума Donic coppa speed червена мах дебелина размери 156 х 158 мм 1 месец игра  22 лв 
9500617o.jpg
9500619v.jpg

гума Joola rhyzm tech max червена 1 месец игра размери 146 х 147 мм    18 лв
9500614n.jpg
9500615e.jpg

гума Joola rhyzm tech max червена 1 месец игра размери 146 х 152 мм    20лв
9500610W.jpg
9500609a.jpg

гума Butterfly Tenergy 05 FX 2.1мм черна 1 месец игра размери 149 х 154 мм    25лв
9500598Z.jpg
9500600G.jpg

гума Butterfly Tenergy 05 FX 2.1мм червена 20 дена игра размери 149 х 154 мм   35лв
9500594q.jpg
9500596R.jpg

гума Butterfly Tenergy 05 max черна 4 месеца игра размери 150 х 154мм  12 лв
9500587w.jpg
9500588s.jpg

гума Butterfly Tenergy 05 max червена  2 месеца игра размери 147 х 154 мм   15 лв

9500579J.jpg
9500581q.jpg

гума Butterfly Tenergy 05 max червена  2 месеца игра размери 150 х 156 мм  20 лв
9500547w.jpg
9500548Y.jpg

гума Butterfly Tenergy 64 max червена  1 месец игра размери 147 х 154 мм  30 лв
9500544Y.jpg
9500545f.jpg

гума Butterfly Tenergy 64 max червена 1 месец игра размери 147 х 153 мм  30 лв

9500538X.jpg
9500539R.jpg

гума Tibhar Nimbus Sound max  черна  1 месец игра  размери 147 х 155 мм  20 лв
9500535p.jpg
9500536e.jpg

гума Gewo Nanoflex черна мах 2 месеца игра размери 147 х 155 мм  18 лв
9500525V.jpg
9500526k.jpg

гума Stiga Mantra червена  мах дебелина размери 153х157мм 1 месец игра 20 лв
9500521d.jpg
9500523H.jpg

гума Donic Acuda S1 turbo fd мах дебелина черна 1 месец игра размери 146 х 151 мм  20 лв

9500517v.jpg
9500518w.jpg

гума Donic Blue fire big slam черна мах дебелина 1 месец игра размери 151 х 155 мм забележка в подложката   15 лв
9500512G.jpg
9500513I.jpg

гума Butterfly Tenergy 05  черна 2.1мм дебелина 2 месеца игра размери 143 х 144 мм  15 лв
9500508r.jpg
9500509H.jpg

гума Joola rhyzm tsch 40-024 черна мах дебелина 1 месец игра размери 153 х 156 мм   25 лв
9500504A.jpg
9500506A.jpg

гума Joola rhyzm - P черна  мах дебелина 1 месец игра  мека гума с много контрол и въртене  размери 150 х 153 мм   25 лв
9500498n.jpg
9500500w.jpg

гума Donic Vario Big Slam черна 2.0мм дебелина 1 месец игра   размери 150 х 157 мм  забележки по ръбовете  22 лв
9500494w.jpg
9500496Z.jpg

дърво Donic Epox carbotec  FL дръжка тегло 79 грама скорост 9+ контрол 7+ 7 пластово   60 лв
9500486L.jpg
9500489B.jpg

гума Butterfly Sriver FX черна мах размери 152 х 157мм    3 лв
9483069W.jpg
9483070i.jpg
Гума Donic Vari slick нова черна   дебелина 2.0мм  подходяща за комплексна игра   9 лв
9415968i.jpg
9415969q.jpg

гума Donic Blue storm z3 черна  мах 20 дена игра размери 149х158мм 24лв
9361109G.jpg
9361110a.jpg
гума Adidas ten zone 105-007 черна мах размери 146 х 149 мм 2 часа игра  20 лв
9361107O.jpg
9361108n.jpg
гума Donic desto f3 черна мах размери 148х157мм 5 часа игра 24лв
9361103V.jpg
9361104P.jpg

Гума Yasaka mark V черна 1 месец игра мах размери 151 х 160мм 18лв

9361086r.jpg
9361087i.jpg
гума Tibhar Speedy Spin черна мах  1 месец игра размери 152х157мм  18 лв
9361083w.jpg
9361085e.jpg

Гума Donic Blue fire M2 червена 20 дена игра мах  размери 147х154мм 20лв
9361071o.jpg
9361072w.jpg

гума Donic Desto F3 FD червена размери 151 х 157мм 10 дена игра 20 лв
9361051I.jpg
9361053O.jpg

гума Milky Way Pluto 1.5mm черна трева нападателен зъбец с размери 161х165мм 5 дена игра   10 лв   8631407F.jpg  
8631412Z.jpg

Изрязване и лепене на комбинации + странична лента 2 лв
Доставка с еконт с преглед от 3.60лв+1.2% от наложения платеж
За връзка: olimpsport@abv.bg
тел. 0888306110; 052608779; 0877550922
viber  0988851205
Владимир skype: chicho_stoqn - през деня
facebook: Олимп Спорт[attachmentid=1194]

Основна информация
Преглеждания: 
2726
Контакти
гр. 
Варна
тел. 
+359888306110
e-mail: 
skype: 
chicho_stoqn